EVRELEME NEDİR?

Evreleme özetle kötü huylu kas iskelet sistemi tümörlerinin hastalığın hangi aşamasında olduğunu tespit eder. Bu bilgiler tedavinin planlanmasında hayati öneme sahiptir. 

İstisnalar hariç tüm kas iskelet sistemi tümörleri ortak bir (mezodermal) hücreden köken alır. Yani ister iyi huylu (benign) ister kötü huylu (malign) olsunlar, benzer davranışlar gösterme potansiyelleri mevcuttur. Özetle; karışıklık ve kötü huylu tümörü iyi huylu varsaymak olasılık dâhilindedir. Bu nedenle, iyi huylu olduğu bariz (ganglion kisti vb) gibi kitleler hariç, kas-iskelet sistemi tümörleri (sarkomlar) için geliştirilmiş olan tanı ve tedavi mantık çizelgesinin uygulanması gerekmektedir. Bu mantık çizelgesinin en önemli özelliği, tanı koyma ve kitlenin durumunun (evreleme) tespitinde hataya yer bırakmamasıdır. Bekle-gör yöntemi, iyi huylu olduğu bariz kitleler dışında uygulanmamalıdır. Evreleme kitlenin hücre tipini, saldırganlık (agressive) karakterini, olduğu yerdeki büyüklüğünü, çevre dokulara uzanım gösterip göstermediğini, diğer organlara (akciğer vb) sıçrayıp sıçramadığını ve ileride olası davranış modelini tespit etmek demektir.

Tüm bu faktörler tespit edildikten sonra uygun bir tedavi protokolü oluşturulabilir. Evreleme özetle kötü huylu kas iskelet sistemi tümörlerinin hastalığın hangi aşamasında olduğunu tespit eder. Bu bilgiler tedavinin planlanmasında hayati öneme sahiptir. Evreleme aynı zamanda hücre tanısı konusunda bilgi verir.  Bazı hücre tipleri bazı tedavi yöntemlerine karşı olumlu yanıt vermezler. Örneğin kıkırdak kökenli habis tümörlerin, radyoterapi ve kemoterapiye genellikle olumlu yanıt vermedikleri gözlenmiştir. DOLAYISI İLE HASTALIĞIN EVRESİ; HANGİ TİP CERRAHİ TEDAVİ UYGULANACAĞINA, KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİ GİBİ TEDAVİLERİN UYGUN OLUP OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİNDE YOL HARİTASINI ÇİZER. Kötü huylu (sarkom) bir kitlenin evresi ne kadar düşükse sağ kalım ve uzvun kurtarılması olasılığı o kadar yüksektir.

 “Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

PAYLAŞ
Önceki İçerikRadyolojik Tetkikler
Sonraki İçerikTanı ve Tedavi