Omuz cerrahisi ve dirsek cerrahisi ekleminin görevi elimizin istenen pozisyonu almasını sağlamaktır. Bu nedenle dirsek ve omuz problemleri, elin boşlukta ulaşabildiği alanı önemli ölçüde azaltır.  Problem patolojinin derecesi ve kişinin alışkanlıklarına bağlı olarak; spor yaparken bazı hareketlerin ağrılı olmasından başlayan ve kişinin elini kullanmasını engelleyen (yemek yeme, saçını tarama veya tuvalet hijyeni sağlama) bir yelpazede seyir gösterebilir.

OMUZ CERRAHİSİ

Ülkemizde omuz cerrahisi gelişimi 1990 yıllarda konuya gönül veren öncü meslektaşlarımızın katkıları sayesinde gerçekleşmiştir. Genel anlamda ‘kapalı ameliyat’ olarak bilinen endoskopik (artroskopi) omuz cerrahisinin ülkemizdeki uygulamaları, ilgili derneğin kurucularının yıllar süren eğitim –araştırma çabaları sonucu gerçek anlamda gurur duyulacak bir aşamaya gelmiştir. Artroskopik cerrahide; biyomedikal teknolojideki gelişmelerin tıptaki uzantısı sonucu, eklemlerdeki hasarı onarmak için büyütme olanağı veren bir kamera ile küçük bir delikten ekleme girilerek teşhis ve tedavi sağlanabilmektedir.

DİRSEK CERRAHİSİ

A.B.D’de el cerrahisi ihtisası yaparken, klinikte uygulanan dirsek cerrahisi niteliği ve niceliğini fark etmem beni bu konu ile ilgilenmeye teşvik etti. Kliniğin bu konuda referans merkezi olması, çok farklı yaklaşımları öğrenme imkânını sağladı.  Daha sonra ülkemizde çalıştığım kliniklerde de konu ile yoğun klinik tecrübe yaşama şansım oldu. 2008 yılında; Maltepe Üniversitesi ortopedi anabilim dalı olarak, hem Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği hem de El Cerrahisi Derneği’nin katkıları ile ilk kez dirsek cerrahisi bilgi yenileme kursu düzenleme şansını yakaladık. Yıllar içerisinde danışılan hasta sayısı arttıkça klinik tecrübemizin de aşama kaydettiğini düşünüyorum.

Bizim gibi üçüncü kuşak el cerrahlarının en önemli şansı, mikro cerrahiye ek olarak endoskopik (artroskopi) tekniklerin üst ekstremite cerrahisinde kullanımına tanık olmalarıdır. Özetle mikrocerrahi ve artroskopik cerrahiyi ayrı birer ihtisas alanı olarak görmemek gerekir. Bunlar, el dirsek ve omuz cerrahisinde en iyi tedavi şeklini sunmak için bilinmesi gereken önemli cerrahi teknik yöntemlerdir.

ÖNEMLİ UYARI

Bu bölümde omuz ve dirsek cerrahisinde sıklıkla gözlenen hastalıklar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Tıbbın devamlı değişen bir bilim ve zanaat olduğu unutulmamalıdır. Buradaki bilgiler güncel kaynakça ile uyumlu olmakla birlikte bir süre sonra demode veya yanlış olarak değerlendirilebilir. Bir diğer faktör kişisel tecrübelerin yazılara etki etmiş olmasıdır. Tıp sadece bir bilim değil aynı zamanda bir sanattır. Matematiksel doğrulamalar ve denklemler yoktur. Özetle benim için doğru olan bir yaklaşım başka bir hekim arkadaşım tarafından sempati ile karşılanmayabilir. Bu nedenle bilgilendirme sonrası en doğru yaklaşım ilgili hekime muayene olmaktır.

Bir diğer önemli konu görsel içeriklerle ilgilidir. Bazı kavramları daha iyi açıklayabilmek amacı ile cerrahi girişimler esnasında çekilen resimler mevcuttur. Bunların sizi ve özellikle erişkin olmayan kişileri rahatsız etme olasılığı mevcuttur.    

 “Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”