Pazar, Temmuz 21, 2024

GÖREVLİ (SUNUM, BAŞKANLIK, KONUŞMACI) OLARAK KATILDIĞI KONGRELER:

 • El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi, Kuşadası, 1991 (Katılım belgesi dağıtılmamıştır).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kuşadası,1991 (Katılım belgesi dağıtılmamıştır). (Oturum Başkanı) (Sözel sunum).
 • Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul,1991.(Sözel sunum).
 • 2nd International Congress on Spine Surgery, İstanbul,1992. (Sözel sunum).
 • Ayak Cerrahisi Sempozyumu, İstanbul, 1993.
 • El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi, Nevşehir, 1993 (Katılım belgesi dağıtılmamıştır).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Nevşehir, 1993 (Katılım belgesi dağıtılmamıştır) (Sözel sunum).
 • Omuz Sempozyumu, İstanbul, 1993. (Sempozyum Organizasyon Komitesi Üyesi).
 • Vakıf Gureba Tıp Kongresi, İstanbul, 1995.
 • Omuz Cerrahisi Sempozyumu (kronik omuz problemleri), İstanbul, 1995.
 • 1st German-Turkish Congress of the Pediatric Orthopaedics, Antalya, 1996.
 • Dirsek travmaları, Uludağ Ortopedi-Travmatoloji Günleri. Bursa, 1996.
 • Ortopedi ve Travmatolojide Yenilikler. XV. Akif Şakir Şakar Günleri, İstanbul,1996.
 • Türk Plastik Cerrahi Derneği, El Cerrahisi Sempozyumu, İstanbul, 1996.
 • Türk El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Derneği, 1. El bileği Temel Kursu: El Bileği İnstabiliteleri, İstanbul, 1996.
 • Gazi Ortopedi Günleri, Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları, Ankara, 1997.
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 1997 (Sözel sunum).
 • Annual Meeting of the Littler-Eaton Society, Alumni Forum, New York, A.B.D. 1998.
 • Institute of Reconstructive Plastic Surgery, Upper Extremity Conferences, New York, A.B.D. Ocak-Aralık 1998.
 • İHAT Aylık Eğitim Toplantıları. El Bileği Kırıkları, Kocaeli, 2000. (Panelist ve konuşmacı).
 • Pediatrik Ortopedide Koruyucu Hekimlik. Sempozyum, Kocaeli, 2001.
 • Uluslararası El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu (8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand) Kongresi, İstanbul, 2001 (Kongre Organizasyon Komitesi Üyesi). 
 • Physicians for Peace: Earthquake Area Continuing Education Amputees Project. (Deprem bölgesi ampütasyon hastaları eğitim ve protez projesi) ekip üyesi, Kocaeli, 2000.
 • Uluslararası El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu (8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand) Kongresi, İstanbul, 2001 (Deneysel Cerrahi Konusunda Konuk Konuşmacı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 2003 (El Cerrahisi Yan Dal Gününde Konferans Konuşmacısı).
 • ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Antalya, 2003.
 • İstanbul El Kulübü Toplantısı, Prof. Dr. Giorgio Brunelli: Skafolunat Dissosiyasyon ve El Bileği İnstabilitesi, İstanbul, 2004.
 • Biyomateryallerin Ortopedi ve Travmatolojide Kullanımı. XXIII. Akif Şakir Şakar Günleri, İstanbul, 2004.
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bodrum, 2004 (Konferans Konuşmacısı).
 • İstanbul El Kulübü toplantısı: Mikrocerrahi eğitimi, 2004 (Oturum Başkanı).
 • İstanbul El Kulübü toplantısı: Dirsek Bölgesi Yaralanmaları ve Dirsek Sertliği: Açık Cerrahi Gevşetme, 2005 (Konferans Konuşmacısı).
 • İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Ankara, 2005.
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2005 (Sözel sunum).
 • XXIII SICOT (Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie) Triennial World Congress, İstanbul, 2005 (Oturum Başkanı).
 • Uygulamalı kurs: Dirsek cerrahisinde güncel yaklaşımlar, İstanbul, 2005.
 • Dr. Rıdvan Ege I. Temel El Cerrahisi Bilgi Kursu, Ankara, 2006 (Eğitimci, Konferans Konuşmacısı).
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2006.
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2006 (Panel Konuşmacısı).
 • Türkiye Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, 2006 (Sözel sunum).
 • El ve Ayak ekleminde Protez Uygulamaları-1. İstanbul, Şubat 2007.
 • Erciyes Ortopedi Günleri, El Cerrahisi Toplantısı, Mart 2007, Kayseri. (Konferans Konuşmacısı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007 (El Cerrahisi Yan Dal Gününde Konferans Konuşmacısı).
 • Derviş Manizade Günleri. Genel Ortopedide El Cerrahisi, İstanbul, 2007 (Konferans Konuşmacısı).
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Çekirdek Müfredat Eğitim Programı Kursu, İstanbul, 2007 (Eğitimci, Konferans Konuşmacısı).
 • Dr. Rıdvan Ege II. Temel El Cerrahisi Bilgi Kursu, Ankara, 2007 (Eğitimci).
 • Derviş Manizade Günleri. Genel Ortopedide El Cerrahisi, İstanbul, 2007 (Konferans Konuşmacısı).
 • CORR (Clinical Orthopedics and Related Research) writing workshop, İstanbul, Nisan 2008. (Davetli Katılımcı)
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çeşme, 2008 (Panel Konuşmacısı).
 • Dirsek Cerrahisi Bilgi Yenileme Kursu, İstanbul, 2008 (Kurs başkanı ve Düzenleyicisi).
 • Radius Distal Uç Kırıkları Sempozyumu. Türk El Cerrahisi Derneği, İkinci Hatay Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, Haziran 2008, Hatay. (Moderatör)
 • Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2008 (Dirsek İnstabiliteleri; Oturum Başkanı).
 • TOTBİD-TOTEK II. Eğitim kurultayı, Ankara, 2008 (Panel Konuşmacısı).
 • Dr. Rıdvan Ege III. Temel El Cerrahisi Bilgi Kursu, Ankara, 2009 (Eğitimci, Konferans Konuşmacısı).
 • Derviş Manizade Günleri. Travmatik çıkıklar, İstanbul, 2009 (Panel konuşmacısı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009 (El Cerrahisi Yan Dal Gününde panel konuşmacısı).
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, 2010 (Panel konuşmacısı).
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (Sözel sunum).
 • Acıbadem El Cerrahisi Günleri. Proksimal sıra karpektomi. Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, 2010 (Panel konuşmacısı).
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Çekirdek Müfredat Eğitim Programı Kursu, Ankara, 2010 (Eğitimci, Konferans Konuşmacısı).
 • TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji ÇEP (Çekirdek Eğitim Programı) Klinik Gözden Geçirme Kursu İstanbul, 2010 (Eğitimci, Konferans Konuşmacısı).
 • X Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, (Sözel sunum) Antalya, 2010.
 • Uludağ Ortopedi- El Cerrahisi Günleri, Bursa, 2011 (Panel konuşmacısı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2011 (Panel konuşmacısı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2011 (El Cerrahisi Yan Dal Gününde panel başkanı).
 • Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul 2011 (Moderatör, serbest bildiriler).
 • Memorial Ortopedi Günleri. İstanbul 2012 (Panel konuşmacısı).
 • XVIII FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) Congress, Antalya, Türkiye 2013 (Sözel sunum).
 • Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri (üst ekstremitede artroplasti), Bursa, 2013 (Panel konuşmacısı).
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Semineri: El bileği eklemi kırıkları. İstanbul 2014 (Konferans Konuşmacısı).
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir, 2014 (Panel konuşmacısı).
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir, 2014 (Moderatör, serbest bildiriler).
 • Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri (üst ekstremitede romatoid artrit), Bursa, 2014 (Panel konuşmacısı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2014 (Panel konuşmacısı).
 • Memorial Ortopedi Günleri. İstanbul 2015 (Panel konuşmacısı).
 • EWAS (european wrist arthroscopy society) İstanbul 2015 (Konferans Konuşmacısı).
 • Kemik / Eklem 2015 Kongresi. Antalya (Konferans Konuşmacısı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2014 (Panel konuşmacısı). Kompleks dirsek kırıklı çıkıklarında tedavi yöntemim
 • VI Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi. (Panel konuşmacısı) Dirsek travmaları sonrası iatrojenik sinir yaralanmaları, Antalya, 2016.
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, (Panel konuşmacısı) Dirsek cerrahisi sonrası sinir yaralanmaları, Fethiye, 2016
 • Dr. Rıdvan Ege X. Temel El Cerrahisi Bilgi Kursu, İstanbul, 2016 (Eğitimci, Konferans Konuşmacısı). Sert Dirsek.
 • Memorial Ortopedi Günleri. İstanbul 2016 (Konferans Konuşmacısı). Iatrogenic nerve injuries around the elbow.
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, 2016.Oturum başkanı: Dirsek kırıklı çıkıkları.