Omuz Cerrahisi

OMUZ CERRAHİSİ
Ülkemizde omuz cerrahisi gelişimi 1990 yıllarda konuya gönül veren öncü meslektaşlarımızın katkıları sayesinde gerçekleşmiştir. Genel anlamda ‘kapalı ameliyat’ olarak bilinen endoskopik (artroskopi) omuz cerrahisinin ülkemizdeki uygulamaları, ilgili derneğin kurucularının yıllar süren eğitim –araştırma çabaları sonucu gerçek anlamda gurur duyulacak bir aşamaya gelmiştir. Artroskopik cerrahide; biyomedikal teknolojideki gelişmelerin tıptaki uzantısı sonucu, eklemlerdeki hasarı onarmak için büyütme olanağı veren bir kamera ile küçük bir delikten ekleme girilerek teşhis ve tedavi sağlanabilmektedir.