Видео

Bu bölümde ortopedide sıklıkla gözlenen hastalıkların cerrahi tedavisi hakkında fikir verilmesi amaçlanmıştır. Sanal ortamda mevcut olan ve çoğu cerrahlar tarafından yüklenmiş videolardan farklı olarak anatomik yapılar isimlendirilmiş ve izleyen kişide bir görüş oluşturulmaya çalışılmıştır. Cerrahi görüntülerin sıkıntı yaratabileceği düşüncesi ile daha çok kapalı (artroskopik) girişimlerin özet görüntülerine yer verilmiştir. Görüntüler anatomik olarak (ilgilendiğiniz ekleme göre) bölümlere ayrılmıştır.

Tıbbın devamlı değişen bir bilim ve zanaat olduğu unutulmamalıdır. Buradaki görüntüler güncel kaynakça ile uyumlu olmakla birlikte bir süre sonra demode veya yanlış olarak değerlendirilebilir. Bir diğer faktör kişisel tecrübedir. Tıp sadece bir bilim değil aynı zamanda bir sanattır. Özetle benim için doğru olan bir yaklaşım başka bir hekim arkadaşım tarafından sempati ile karşılanmayabilir. BU NEDENLE GÖRÜNTÜLERİ SEYREDEREK BİR GİRİŞİME KARAR VERMEMEK GEREKİR. En doğru ve güncel bilgiyi, size girişimi öneren hekim arkadaşım yüz yüze temas kurarak verir. En doğru yaklaşım hastalığınızla ilgili konudaki ulaşabileceğiniz hekime muayene olmak, kararı birlikte vermektir.

Bir diğer önemli konu görsel içeriklerle ilgilidir. Bazı kavramları daha iyi açıklayabilmek amacı ile cerrahi girişimler esnasında çekilen resimler mevcuttur. Bunların sizi ve özellikle erişkin olmayan kişileri rahatsız etme olasılığı mevcuttur.   

İhtiyacınız olmaması dileği ile.