Pazar, Ocak 23, 2022

GÖREVLİ (SUNUM, BAŞKANLIK, KONUŞMACI) OLARAK KATILDIĞI KONGRELER:

 • El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi, Kuşadası, 1991 (Katılım belgesi dağıtılmamıştır).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kuşadası,1991 (Katılım belgesi dağıtılmamıştır). (Oturum Başkanı) (Sözel sunum).
 • Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul,1991.(Sözel sunum).
 • 2nd International Congress on Spine Surgery, İstanbul,1992. (Sözel sunum).
 • Ayak Cerrahisi Sempozyumu, İstanbul, 1993.
 • El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi, Nevşehir, 1993 (Katılım belgesi dağıtılmamıştır).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Nevşehir, 1993 (Katılım belgesi dağıtılmamıştır) (Sözel sunum).
 • Omuz Sempozyumu, İstanbul, 1993. (Sempozyum Organizasyon Komitesi Üyesi).
 • Vakıf Gureba Tıp Kongresi, İstanbul, 1995.
 • Omuz Cerrahisi Sempozyumu (kronik omuz problemleri), İstanbul, 1995.
 • 1st German-Turkish Congress of the Pediatric Orthopaedics, Antalya, 1996.
 • Dirsek travmaları, Uludağ Ortopedi-Travmatoloji Günleri. Bursa, 1996.
 • Ortopedi ve Travmatolojide Yenilikler. XV. Akif Şakir Şakar Günleri, İstanbul,1996.
 • Türk Plastik Cerrahi Derneği, El Cerrahisi Sempozyumu, İstanbul, 1996.
 • Türk El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Derneği, 1. El bileği Temel Kursu: El Bileği İnstabiliteleri, İstanbul, 1996.
 • Gazi Ortopedi Günleri, Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları, Ankara, 1997.
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 1997 (Sözel sunum).
 • Annual Meeting of the Littler-Eaton Society, Alumni Forum, New York, A.B.D. 1998.
 • Institute of Reconstructive Plastic Surgery, Upper Extremity Conferences, New York, A.B.D. Ocak-Aralık 1998.
 • İHAT Aylık Eğitim Toplantıları. El Bileği Kırıkları, Kocaeli, 2000. (Panelist ve konuşmacı).
 • Pediatrik Ortopedide Koruyucu Hekimlik. Sempozyum, Kocaeli, 2001.
 • Uluslararası El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu (8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand) Kongresi, İstanbul, 2001 (Kongre Organizasyon Komitesi Üyesi). 
 • Physicians for Peace: Earthquake Area Continuing Education Amputees Project. (Deprem bölgesi ampütasyon hastaları eğitim ve protez projesi) ekip üyesi, Kocaeli, 2000.
 • Uluslararası El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu (8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand) Kongresi, İstanbul, 2001 (Deneysel Cerrahi Konusunda Konuk Konuşmacı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 2003 (El Cerrahisi Yan Dal Gününde Konferans Konuşmacısı).
 • ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Antalya, 2003.
 • İstanbul El Kulübü Toplantısı, Prof. Dr. Giorgio Brunelli: Skafolunat Dissosiyasyon ve El Bileği İnstabilitesi, İstanbul, 2004.
 • Biyomateryallerin Ortopedi ve Travmatolojide Kullanımı. XXIII. Akif Şakir Şakar Günleri, İstanbul, 2004.
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bodrum, 2004 (Konferans Konuşmacısı).
 • İstanbul El Kulübü toplantısı: Mikrocerrahi eğitimi, 2004 (Oturum Başkanı).
 • İstanbul El Kulübü toplantısı: Dirsek Bölgesi Yaralanmaları ve Dirsek Sertliği: Açık Cerrahi Gevşetme, 2005 (Konferans Konuşmacısı).
 • İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Ankara, 2005.
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2005 (Sözel sunum).
 • XXIII SICOT (Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie) Triennial World Congress, İstanbul, 2005 (Oturum Başkanı).
 • Uygulamalı kurs: Dirsek cerrahisinde güncel yaklaşımlar, İstanbul, 2005.
 • Dr. Rıdvan Ege I. Temel El Cerrahisi Bilgi Kursu, Ankara, 2006 (Eğitimci, Konferans Konuşmacısı).
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2006.
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2006 (Panel Konuşmacısı).
 • Türkiye Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, 2006 (Sözel sunum).
 • El ve Ayak ekleminde Protez Uygulamaları-1. İstanbul, Şubat 2007.
 • Erciyes Ortopedi Günleri, El Cerrahisi Toplantısı, Mart 2007, Kayseri. (Konferans Konuşmacısı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007 (El Cerrahisi Yan Dal Gününde Konferans Konuşmacısı).
 • Derviş Manizade Günleri. Genel Ortopedide El Cerrahisi, İstanbul, 2007 (Konferans Konuşmacısı).
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Çekirdek Müfredat Eğitim Programı Kursu, İstanbul, 2007 (Eğitimci, Konferans Konuşmacısı).
 • Dr. Rıdvan Ege II. Temel El Cerrahisi Bilgi Kursu, Ankara, 2007 (Eğitimci).
 • Derviş Manizade Günleri. Genel Ortopedide El Cerrahisi, İstanbul, 2007 (Konferans Konuşmacısı).
 • CORR (Clinical Orthopedics and Related Research) writing workshop, İstanbul, Nisan 2008. (Davetli Katılımcı)
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çeşme, 2008 (Panel Konuşmacısı).
 • Dirsek Cerrahisi Bilgi Yenileme Kursu, İstanbul, 2008 (Kurs başkanı ve Düzenleyicisi).
 • Radius Distal Uç Kırıkları Sempozyumu. Türk El Cerrahisi Derneği, İkinci Hatay Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, Haziran 2008, Hatay. (Moderatör)
 • Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2008 (Dirsek İnstabiliteleri; Oturum Başkanı).
 • TOTBİD-TOTEK II. Eğitim kurultayı, Ankara, 2008 (Panel Konuşmacısı).
 • Dr. Rıdvan Ege III. Temel El Cerrahisi Bilgi Kursu, Ankara, 2009 (Eğitimci, Konferans Konuşmacısı).
 • Derviş Manizade Günleri. Travmatik çıkıklar, İstanbul, 2009 (Panel konuşmacısı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009 (El Cerrahisi Yan Dal Gününde panel konuşmacısı).
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, 2010 (Panel konuşmacısı).
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010 (Sözel sunum).
 • Acıbadem El Cerrahisi Günleri. Proksimal sıra karpektomi. Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, 2010 (Panel konuşmacısı).
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Çekirdek Müfredat Eğitim Programı Kursu, Ankara, 2010 (Eğitimci, Konferans Konuşmacısı).
 • TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji ÇEP (Çekirdek Eğitim Programı) Klinik Gözden Geçirme Kursu İstanbul, 2010 (Eğitimci, Konferans Konuşmacısı).
 • X Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, (Sözel sunum) Antalya, 2010.
 • Uludağ Ortopedi- El Cerrahisi Günleri, Bursa, 2011 (Panel konuşmacısı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2011 (Panel konuşmacısı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2011 (El Cerrahisi Yan Dal Gününde panel başkanı).
 • Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul 2011 (Moderatör, serbest bildiriler).
 • Memorial Ortopedi Günleri. İstanbul 2012 (Panel konuşmacısı).
 • XVIII FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) Congress, Antalya, Türkiye 2013 (Sözel sunum).
 • Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri (üst ekstremitede artroplasti), Bursa, 2013 (Panel konuşmacısı).
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Semineri: El bileği eklemi kırıkları. İstanbul 2014 (Konferans Konuşmacısı).
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir, 2014 (Panel konuşmacısı).
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir, 2014 (Moderatör, serbest bildiriler).
 • Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri (üst ekstremitede romatoid artrit), Bursa, 2014 (Panel konuşmacısı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2014 (Panel konuşmacısı).
 • Memorial Ortopedi Günleri. İstanbul 2015 (Panel konuşmacısı).
 • EWAS (european wrist arthroscopy society) İstanbul 2015 (Konferans Konuşmacısı).
 • Kemik / Eklem 2015 Kongresi. Antalya (Konferans Konuşmacısı).
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2014 (Panel konuşmacısı). Kompleks dirsek kırıklı çıkıklarında tedavi yöntemim
 • VI Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi. (Panel konuşmacısı) Dirsek travmaları sonrası iatrojenik sinir yaralanmaları, Antalya, 2016.
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, (Panel konuşmacısı) Dirsek cerrahisi sonrası sinir yaralanmaları, Fethiye, 2016
 • Dr. Rıdvan Ege X. Temel El Cerrahisi Bilgi Kursu, İstanbul, 2016 (Eğitimci, Konferans Konuşmacısı). Sert Dirsek.
 • Memorial Ortopedi Günleri. İstanbul 2016 (Konferans Konuşmacısı). Iatrogenic nerve injuries around the elbow.
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Adana, 2016.Oturum başkanı: Dirsek kırıklı çıkıkları.

Sorularınızı Paylaşın!

Soru ve görüşlerinizi Prof. Dr. Hakan Gündeş'e iletebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapılacaktır.

Prof. Dr. Hakan Gündeş Tüm Hakları Saklıdır.

TEŞEKKÜRLER!
Size En Kısa Süre İçinde Geri Dönüş Yapılacaktır.